Lokator 70%
12 Sie 2013

Fabryka [recenzja]

Niewiele trzeba, żeby ludzie zaczęli się nienawidzić. W zasadzie wystarczą nieco inne poglądy, odmienny kolor skóry lub rozbieżność w kwestii wiary w boski porządek świata. Ten mechanizm piętnowania odmienności jest stary jak świat i był już po wielokroć opisywany w literaturze.

Paweł Matuszek 0