infini 75%
05 Kwi 2016

Infini – space horror z morałem [recenzja]

Hor­ro­ry scien­ce fic­tion umie­ra­ją śmier­cią na­tu­ral­ną. Ga­tu­nek ten świę­cił trium­fy na prze­ło­mie lat osiem­dzie­sią­tych i dzie­więć­dzie­sią­tych, kiedy roz­en­tu­zja­zmo­wa­ni suk­ce­sem Ob­ce­go twór­cy po­sta­no­wi­li za­sy­pać rynek dzie­siąt­ka­mi bliź­nia­czych pro­duk­cji.

Maciej Bachorski 0
Roadside Attractions
11 Gru 2015

Najlepsze niedocenione filmy 2015 roku

Przez kina i DVD przelatują tysiące filmów i łatwo przeoczyć prawdziwe perły. Wybraliśmy jedenaście filmów, które jeśli nie widzieliście – powinniście szybko zobaczyć. Od pięknej opowieści o śmierci i dojrzewaniu, czyli „Earl i ja, i umierająca dziewczyna”, bo kompletnie zignorowany u nas genialny dokument „Marlon Brando o sobie”. Szukajcie i oglądajcie.

REDAKCJA 0